1 Φεβρουαρίου
Granblue Fantasy: Relink (PC, PS4, PS5)
The Legend of Legacy HD Remastered (PC, PS4, PS5, Switch)

2 Φεβρουαρίου
Jujutsu Kaisen Cursed Clash (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Persona 3 Reload (PC, PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Suicide Squad: Kill the Justice League (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)

6 Φεβρουαρίου
Foamstars (PS4, PS5)

8 Φεβρουαρίου
Helldivers 2 (PC, PS5)
The Inquisitor (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)
Touhou Danmaku Kagura: Phantasia Lost (PC)

13 Φεβρουαρίου
Banishers: Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)
Dragon Quest Builders (PC)
Islands of Insight (PC)
Lysfanga: The Time Shift Warrior (PC)
Ultros (PC, PS4, PS5)

14 Φεβρουαρίου
Arzette: The Jewel of Faramore (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox SeriesX|S)
Solium Infernum (PC)
Tomb Raider I–III Remastered (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

15 Φεβρουαρίου
Gunvolt Records Cychronicle (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak (Switch)
PlateUp! (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox SeriesX|S)
Spirit Hunter: Death Mark II (PC, PS5, Switch)

16 Φεβρουαρίου
Mario vs. Donkey Kong (Switch)
Recolit (PC)
Skull and Bones (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (PS5)
The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (PS5)

20 Φεβρουαρίου
Irem Collection Volume 2 (PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Madison VR (MetaQuest/SteamVR, PSVR2)
qomp2 (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
The Thaumaturge (PC)
Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters (PS4, PS5, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

21 Φεβρουαρίου
Bandle Tale: A League of Legends Story (PC, Switch)
Last Epoch (PC)
Slave Zero X (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Terminator: Dark Fate - Defiance (PC)

22 Φεβρουαρίου
CorpoNation: The Sorting Process (PC)
King Arthur: Knight's Tale (PS5, Xbox SeriesX|S)
Open Roads (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)
Pacific Drive (PC, PS5)
Retro Game Challenge 1+2 Replay (Switch)
Shin chan: Shiro of Coal Town (Switch)
Sons of the Forest (PC)
Yohane the Parhelion: Numazu in the Mirage (PC, PS5, Switch)

23 Φεβρουαρίου
Pneumata (PC, PS5)
Promenade (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

27 Φεβρουαρίου
Shiren the Wanderer: The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island (Switch)
Sympathy Kiss (Switch)

28 Φεβρουαρίου
Brothers: A Tale of Two Sons Remake (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)
Spiritfall (PC)
Star Wars: Dark Forces Remaster (PC, PS4, PS5, Switch, XboxOne, Xbox SeriesX|S)

29 Φεβρουαρίου
Bar Bella Abyss[a] (PS4, PS5, Switch)
Final Fantasy VII Rebirth (PS5)
Goblin Slayer Another Adventurer: Nightmare Feast (PC, Switch)
Of the Red, the Light, and the Ayakashi Tsuzuri (PC, Switch)
Ufouria: The Saga 2 (PC, Switch)
Welcome to ParadiZe (PC, PS5, Xbox SeriesX|S)