Φλεγόμενο Σώμα(2023)
(Burning Body / El Cuerpo en Llamas) | 

77
Ανδρέας Συμιακάκης
Gorilaki
Με κράτησε από την αρχή ως το τέλος χωρίς να έχει κενά ή υπερβολές που κουράζουν.