80
Χρυσόστομος Πίνδης (PC)
Μια ακόμη αξιόλογη προσθήκη στο πλουσιότατο περιεχόμενο του Field of Glory II: Medieval.