Αν ψάχνετε για μια γρήγορη και ευχάριστη εισαγωγική παρουσίαση σε πολλά θέματα, τότε η δεύτερη σεζόν του History 101 είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Εάν ελπίζετε για μια εκτενή ανάλυση σε οποιοδήποτε από αυτά τα θέματα, δεν θα τη βρείτε εδώ, αλλά θα συνεχίσετε μόνοι σας την έρευνα.