80
Αλέξανδρος Μιχαλιτσιάνος (PC)
Διαφέρει κάπως από τη μάζα, έχει ορισμένες έξυπνες ιδέες και παρά το εμφανώς χαμηλό budget και τα προβλήματα που αναφέραμε, είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Δοκιμάστε τουλάχιστον το demo και αποφασίστε μετά εσείς το αν θα ασχοληθείτε.