50
Γεράκου Γιώτα
IGN Greece
Δεν προσφέρει κάτι νέο ή εντυπωσιακό, ερμηνευτικά δεν πάει ποτέ πάνω του μετρίου, αλλά ακριβώς επειδή είναι πιο χαλαρό λειτουργεί μια χαρά ως "background" σειρά για χάζεμα.