40
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου
Όλα αυτά – το κουρασμένο σενάριο, τα κουρασμένα αστεία, η κουρασμένη συνθήκη του πρωτοπόρου που ξεπεράστηκε από τους διαδόχους του – καθιστούν τον 5ο κύκλο του Arrested Development μια εμπειρία οριακά μαρτυρική.