60
Κώστας Παπαμήτρου
Δεδομένης της χρονικής συγκυρίας των περίπου 10 χρόνων από την κυκλοφορία του πρώτου Mario Party, θα θέλαμε κάτι περισσότερο από τη Nintendo. Όμως, οι περιορισμοί που έχουν τεθεί στο παιχνίδι, αφαιρούν από τη συνολική εμπειρία και στιγματίζουν αρνητικά μια κυκλοφορία, που θα μπορούσε να είναι διαφορετική και πιο εμπλουτισμένη. Ίσως το Mario Party 11, αν ποτέ ανακοινωθεί για το Switch, να κάνει τη διαφορά.