75
Παντελής Δασκαλέλος
2017-06-04
Η προσπάθεια της Omega Force να ρίξει μεγαλύτερο βάρος στο σενάριο και στα RPG στοιχεία (crafting, farming για resources, εκτενείς συνομιλίες με τους NPC κτλ.) κρίνεται άκρως επιτυχημένη, καθώς το Samurai Warriors: Spirit of Sanada είναι ανέλπιστα γοητευτικό.
50
Σταύρος Λιναρδάκος
2017-06-02
Θα ήταν προτιμότερο το Samurai Warriors: Spirit of Sanada να είχε κυκλοφορήσει ως επιπρόσθετο περιεχόμενο των πρόσφατων τίτλων του franchise, αφού στηρίζεται και χρησιμοποιεί πολλά στοιχεία των τίτλων αυτών και επειδή, εν τέλει, δεν παραδίδει κάτι το εντελώς καινούργιο ή έστω ενδιαφέρον.